Weerbaarheidstraining voor jongeren van start in Goes

7 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf dinsdag 31 oktober organiseert Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) een training gericht op het verhogen van de weerbaarheid bij jongeren vanaf 12 jaar. Dit initiatief komt voort uit de groeiende aandacht voor het thema weerbaarheid, vooral onder jongeren.

Actueel thema

Weerbaarheid is een steeds actueler onderwerp in de samenleving en speelt ook een belangrijke rol bij jongeren. Door middel van de training wil SMWO jongeren helpen beter voor zichzelf op te komen in dagelijkse situaties.

Training

De training is bedoeld voor jongeren die zich onzeker voelen in contact met anderen, hun sociale vaardigheden willen verbeteren of het contact met anderen willen verbeteren. In een reeks van acht bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan zelfvertrouwen, het herkennen en aangeven van eigen grenzen, houding, stemgebruik en sociale interactie.

Onderwerpen als zelfbeeld, het uiten van een ‘nee’ en het omgaan met kritiek komen uitgebreid aan bod. De training vindt plaats bij SMWO, op ‘s-Heer Elsdorpweg 12 in Goes.

Deelname

Jongeren die interesse hebben in de training kunnen zich aanmelden of meer informatie opvragen. Na aanmelding volgt er een korte telefonische intake. Het is belangrijk dat de jongere gemotiveerd is om deel te nemen. Deelname is mogelijk zonder doorverwijzing en er zijn geen kosten verbonden aan de training voor deelnemers woonachtig in de Oosterschelderegio.