Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Kapelle aangewezen

4 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders in Kapelle heeft op 5 maart 2024 besloten een locatie aan de Postweg/Oostambachtweg definitief aan te wijzen voor de realisatie van een opvanglocatie voor zeventig Oekraïense vluchtelingen.

Haalbaarheidsonderzoek

Na een voorlopig besluit op 31 oktober 2023, startte een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek bestond uit diverse ruimtelijke onderzoeken (bijvoorbeeld geluid, flora en fauna, verkeer en parkeren), financiële haalbaarheid, wensen en bedenkingen uit de omgeving en het ontwerp. Het onderzoek heeft geen belemmeringen aan het licht gebracht voor de realisatie van een opvanglocatie op deze locatie.

Wensen en bedenkingen omgeving

Een belangrijk element in het haalbaarheidsonderzoek betrof de wensen en bedenkingen van de omgeving. Deze zijn verzameld door middel van één-op-één gesprekken in november en december 2023, de inwonersavond op 28 februari 2024 en diverse andere contactmomenten met inwoners. Burgemeester Constantijn Jansen op de Haar bedankte alle inwoners die met het team in gesprek zijn gegaan voor hun betrokkenheid. Hij benadrukte dat hun input waardevol is voor de verdere invulling van de nieuwe opvanglocatie.

Vervolg

Na het besluit van het college, wordt de gemeenteraad gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Het Rijk heeft de dekking voor de kosten al toegezegd. Als de gemeenteraad besluit om het krediet beschikbaar te stellen, zal worden gestart met het opruimen van de boomgaard. Deze snelheid is noodzakelijk om broedende vogels te voorkomen. In maart wil de gemeente ook de omgevingsvergunning aanvragen voor de ontwikkeling van de opvanglocatie. In april/mei neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag.