Uitkomst risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid gemeente Kapelle

9 maanden geleden gepubliceerd

De Inspectie van het Onderwijs heeft geen risico’s ontdekt in de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid door de gemeente Kapelle. Dit werd bekendgemaakt in de nieuwsbrief voor de raad van het college van burgemeester en wethouders nr. 28, 2023.

Risicoanalyse door de Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks op twee momenten een risicoanalyse uit. Het doel van deze analyse is het identificeren van mogelijke risico’s in de uitvoering van taken die gemeenten hebben volgens de Wet kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs. De twee specifieke taken zijn het toezicht en de handhaving van de kinderopvang, en het jaarlijks LEA overleg (Lokale Educatieve Agenda) met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over het onderwijsachterstandenbeleid, inclusief voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Vernieuwd Beleid

De gemeente Kapelle werkt momenteel samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties aan een vernieuwd beleidsstuk voor onderwijsachterstanden. Het is de verwachting dat dit beleidsstuk in het vierde kwartaal van 2023 ter kennisname zal worden verstrekt.