Samenwerking tussen Nederlandse en Belgische politie voor alcoholcontrole in grensgebied

8 maanden geleden gepubliceerd

Politieagenten uit Zeeuws-Vlaanderen en de Belgische politiezone Meetjesland-Centrum hebben gezamenlijk een alcoholcontrole uitgevoerd. De controle vond plaats op zaterdagavond 4 november, tussen 17.00 uur en 23.00 uur.

Locaties van de controle

De controleposten waren opgesteld bij de grensovergangen IJzendijke-Watervliet en Eede-Sint-Laureins. Daarnaast werden er ook mobiele controles uitgevoerd op de wegen rondom deze gebieden, zowel op Nederlands als op Belgisch grondgebied.

Samenwerking tussen de politieteams

De samenwerking tussen de politieteams was duidelijk zichtbaar. In de politievoertuigen zaten zowel een Nederlandse als een Belgische agent. Dit is een goede voorbeeld van internationale samenwerking om de veiligheid op de wegen te garanderen.