Restauratie Kademuur Korendijk-Kinderdijk begint op 2 oktober

7 maanden geleden gepubliceerd

De kademuur aan de Korendijk-Kinderdijk in Middelburg heeft dringend onderhoud nodig. Om verdere aftakeling te voorkomen, zal de gemeente Middelburg de muur laten herstellen.

Restauratieproces

Het restauratieproces zal beginnen met het verwijderen van losse stenen en voegen, waarna de kademuur volledig gereconstrueerd wordt. Tijdens de restauratie kan het nodig zijn om bijzondere muurplanten tijdelijk te verwijderen. Deze planten worden door een ecoloog verwijderd, met de intentie om ze na de renovatie terug te plaatsen.

Het project Natuur-inbouw van Interreg Vlaanderen-Nederland, dat zich inzet voor het behoud van leefgebieden voor onder andere vleermuizen en huismussen, is medefinancier van de restauratie.

Aanvullende verbeteringen

Naast de restauratie van de kademuur, zullen er ook enkele aanvullende verbeteringen plaatsvinden. De bomen tussen de parkeervakken krijgen meer leefruimte door de vervanging van kleine boomranden door een half-verharding vak. Het aantal parkeervakken blijft gelijk. De fietsbeugels op de locatie langs de Kinderdijk zullen ook vernieuwd worden.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwgroep Peters. Vanaf 25 september zal de bouwplaats worden ingericht en vanaf 2 oktober start het echte herstelwerk. Het grootste deel van de restauratie zal vanaf vlotten op het water worden uitgevoerd. In samenwerking met Watersportvereniging Arne worden de steigers vooraf verwijderd.

Het kan zijn dat er tijdelijk niet geparkeerd kan worden op de locatie van de bouwplaats. De doorgaande weg blijft wel toegankelijk. De planning is om voor Pasen 2025 klaar te zijn.

Geluid en stofvorming

Bij de restauratiewerkzaamheden kan geluidsoverlast en stofvorming ontstaan. De gemeente zal er alles aan doen om deze overlast zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de muur met water te besproeien indien nodig.