Nieuwe Regionale Woon(zorg)visie 2024-2028 goedgekeurd door Bevelandse colleges

4 maanden geleden gepubliceerd

De vijf Bevelandse colleges hebben unaniem ingestemd met de nieuwe regionale Woon(zorg)visie 2024-2028. Dit document belicht de belangrijkste uitdagingen en ambities op het gebied van wonen in de regio. De nadruk ligt op de combinatie van wonen en zorg, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van de regio.

Focus op Wonen en Zorg

De nieuwe visie richt zich vooral op de combinatie van wonen en zorg. Dit is een reactie op de specifieke uitdagingen die de regio op dit gebied ervaart. De visie zal nu ter vaststelling worden aangeboden aan de vijf gemeenteraden.

Het document biedt een duidelijke strategie voor de komende jaren, met als doel de leefbaarheid en toegankelijkheid van wonen en zorg in de Bevelanden te verbeteren. De exacte details van de visie worden openbaar gemaakt nadat het document is vastgesteld door de gemeenteraden.

De goedkeuring van de Woon(zorg)visie 2024-2028 door de Bevelandse colleges is een belangrijke stap in de richting van beter afgestemde woon- en zorgdiensten voor de inwoners van de regio.