Oproep voor stembureauleden en stemmentellers in Kapelle

7 maanden geleden gepubliceerd

Voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023, is gemeente Kapelle op zoek naar stembureauleden en stemmentellers. Geïnteresseerden van 18 jaar of ouder kunnen zich hiervoor aanmelden.

Taken van een stembureaulid

Een stembureaulid speelt een cruciale rol in het verkiezingsproces. Samen met andere leden van het stembureau neemt een stembureaulid stempassen in ontvangst, controleert de identificatie van de stemmer en geeft stembiljetten uit. Alle leden krijgen vooraf uitleg over hun taken.

Belangrijke informatie

De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. Er zijn twee diensten per stembureau, waarbij de eerste groep werkt van 07.00 tot 14.00 uur en de tweede groep van 13.00 tot 21.00 uur. Na 21.00 uur tellen beide groepen de stemmen. Gemeente Kapelle voert deze verkiezingen een centrale telling uit. Dit betekent dat de stemmen op de verkiezingsdag op partijniveau worden geteld en de volgende dag op kandidaatniveau. De telling op donderdag 23 november wordt uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Kapelle. Stembureauleden ontvangen een vergoeding van € 165,00 en volgen een digitale training om hun taken goed te kunnen uitvoeren.

Extra stemmentellers gezocht

Vanwege de verwachte hoge opkomst bij deze verkiezingen, is de gemeente ook op zoek naar extra stemmentellers voor de avond. Als stemmenteller ben je alleen aanwezig voor de telling vanaf 21.00 uur. Elke teller ontvangt een vergoeding van € 45,00.

Aanmelden als stembureaulid of stemmenteller

Wie interesse heeft om stembureaulid of stemmenteller te worden, kan zich aanmelden via de website van de gemeente Kapelle. De gemeente is bereikbaar voor eventuele vragen over deze functies.