Nieuwe Aflevering van Tijdschrift Zeeland Belicht Zeeuws Verleden, Heden en Toekomst

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De nieuwste uitgave van Tijdschrift Zeeland is verschenen, met een focus op het rijke verleden, het levendige heden en de veelbelovende toekomst van Zeeland.

Strengpers en Ideeën

Het concept van de strengpers, een machine die verschillende soorten klei omvormt tot bakstenen, plavuizen of dakpannen, wordt in deze editie geïntroduceerd als een metafoor voor de werkwijze van de redactie van het tijdschrift. Ideeën en onderwerpen waaien vanuit alle windrichtingen aan, worden in de ‘strengpers’ van de redactie gegooid en komen tevoorschijn als verrassende en aantrekkelijke artikelen.

Geopark Schelde Delta en Verleden van Zeeland

Het maartnummer besteedt speciale aandacht aan het Geopark Schelde Delta, dat zich uitstrekt over de provincie Zeeland en delen van Noord-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen. De bodemsporen in dit gebied vertellen het verhaal van overstromingen, begroeiing, dierenleven, nederzettingen, landbouw en handel door de eeuwen heen.

Leven van Zeeuwse Dichter Hans Warren

In de nabije toekomst zal de biografie ‘Opperhuidmens’, over het leven van de Zeeuwse dichter en dagboekschrijver Hans Warren, worden gepubliceerd. Het boek, geschreven door zijn levenspartner Mario Molegraaf, onthult dat sinds 1995 minstens driekwart van de artikelen die Hans Warren ondertekende in de PZC eigenlijk door Molegraaf waren geschreven.

Congres over de Vrede van Parijs

Er wordt ook vooruitgeblikt naar een congres over de in 1323 gesloten Vrede van Parijs, georganiseerd door het KZGW en University College Roosevelt (UCR). Op 14 en 15 maart zullen twintig experts uit Nederland en Vlaanderen in de Abdij van Middelburg vertellen over de ontwikkeling van de Schelde-regio in die tijd en de positie van Zeeland daarin.

Exposities en Herdenkingsjaar

Het Stadhuismuseum in Zierikzee zet de serie exposities voort over 17e-eeuwse Zeeuwse schilders, met deze keer aandacht voor interieurschilder Dirck van Delen. Daarnaast is er een speciaal herdenkingsjaar gewijd aan Johannis de Rijke, een beroemde watermanager uit Zeeland die in Japan een standbeeld kreeg.

Uitdagingen en Toekomst van Zeeland

Het tijdschrift sluit af met een blik op de toekomst, waarbij de uitdagingen van extreem weer en zeespiegelstijging voor de hoogwaterveiligheid, natuur en economie van Zeeland worden besproken. Lector Wietse van de Lageweg van de HZ University of Applied Sciences benadrukt de noodzaak van flexibele en duurzame oplossingen om een aantrekkelijke toekomst voor Zeeland te waarborgen.