Middelburg begint met inwonerberaad over woningbouw

7 maanden geleden gepubliceerd

Morgen start de gemeente Middelburg een innovatief participatietraject. Een groep gelote inwoners zal zich buigen over de vraag waar er in de komende jaren nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Dit is de eerste keer dat de gemeente inwoners selecteert via een loting om deel te nemen aan een dergelijk proces.

Participatietraject

Het idee achter dit participatietraject is dat de inwoners van Middelburg hun inzichten en meningen kunnen delen over toekomstige woningbouwlocaties binnen de gemeente. De groep zal werken met een ‘kansenkaart’, die een belangrijk advies zal vormen en zwaar zal meewegen in de besluitvorming van het gemeentebestuur.

In juli ontvingen ongeveer 7000 huishoudens een uitnodiging om deel te nemen aan dit inwonerberaad. 400 inwoners reageerden hierop en uit deze groep werden 70 deelnemers geloot. Bij de selectie werd rekening gehouden met factoren als leeftijd, postcode en opleidingsniveau om een representatieve afspiegeling van de Middelburgse samenleving te garanderen.

Groot animo

Het enthousiasme voor het participatietraject is hoog. Hoewel het streven was om 50 inwoners te laten deelnemen, zullen er morgen, als iedereen aanwezig is, 66 mensen aan de tafel zitten. Ook de wijkteams van de gemeente hebben een vertegenwoordiger afgevaardigd.

Toekomstige woningbouw

De aanleiding voor dit inwonerberaad is de verwachte toename van het aantal inwoners binnen de gemeente Middelburg in de komende jaren. Om zowel de huidige als de nieuwe inwoners een plek te kunnen geven, moeten er veel nieuwe woningen worden gebouwd. Het is echter nog onduidelijk waar deze woningen precies zullen komen te staan. De deelnemers aan het inwonerberaad zullen tijdens twee besloten bijeenkomsten op zoek gaan naar mogelijke locaties voor nieuwe woningbouw tot 2040.

Het inwonerberaad is een initiatief van de gemeente Middelburg, die hoopt dat de gezamenlijke inzichten van de inwoners zullen leiden tot slimme en haalbare adviezen voor de toekomstige woningbouw binnen de gemeente.