Grote schenking van J.H. Hollestelle kunstwerken aan Koninklijk Zeeuws Genootschap

7 maanden geleden gepubliceerd

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen heeft een omvangrijke schenking ontvangen van kunstwerken door de heer Elsmann. De schenking, die volgde op een overzichtstentoonstelling van het werk van de Zeeuwse schilder Jacob Huijbrecht Hollestelle (1858-1920), omvatte een groot aantal tekeningen en aquarellen en enkele schilderijen die tot dan toe deel uitmaakten van het familiebezit.

Over Jacob Huijbrecht Hollestelle

Jacob Hollestelle (1858-1920) was een uiterst productieve Zeeuwse kunstenaar en lid van het Genootschap. Tijdens zijn leven voegde hij al diverse tekeningen toe aan de collectie. Na zijn overlijden werd zijn nalatenschap verder verrijkt met allerlei aantekeningen die nu worden bewaard in de handschriftencollectie.

De schenking en de collectie

De bijna 70 werken die nu door de heer Elsmann zijn geschonken, vormen een mooie aanvulling op de reeds bestaande verzameling. Twee schilderijen worden in bruikleen gegeven aan het Zeeuws Museum, terwijl twee aantekenboekjes zijn toegevoegd aan de handschriftencollectie in de Zeeuwse Bibliotheek. De tekeningen krijgen allemaal een plaats in de Zelandia Illustrata. De schenking versterkt de positie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap als bewaarder van het culturele erfgoed van Zeeland.