Gemeente Tholen in het gelijk gesteld in zaak Maerloo

Normal 2d54ec245f5d977fdb6d00345dfa9bbf
Afbeelding: Gemeente Tholen

De rechtbank Zeeland- West-Brabant heeft de gemeente Tholen in het gelijk gesteld in de civielrechtelijke procedure tegen de ‘Foundation Maerloo’. De gemeente startte de rechtszaak vorig jaar om een einde te maken aan onjuiste beschuldigingen aan het adres van de gemeente, burgemeester Ger van de Velde- de Wilde en de gemeentesecretaris Simon Nieuwkoop. Op 8 april 2020 is het vonnis in het openbaar uitgesproken.

Eerder heeft het college van de gemeente Tholen een last onder dwangsom opgelegd aan Foundation Maerloo voor het zonder vergunning oprichten van bouwwerken op een perceel in Sint Philipsland. Tijdens de bestuursrechtelijke procedure zijn ernstige beschuldigingen geuit jegens de gemeente, de burgemeester en de gemeentesecretaris.

De gemeente is daarop namens de medewerkers van de gemeente Tholen en namens de burgemeester en de gemeentesecretaris een civiele procedure gestart. “Ambtenaren die gewoon hun werk uitvoeren, kunnen met dit soort beschuldigingen te maken krijgen. Dat kan een ondermijnende werking hebben op hun taakuitoefening. De proportionaliteit en intensiteit van de aantijgingen noodzaken mij tot een indringend verzoek aan u om een uitspraak te doen waarbij dit stopt”, aldus burgemeester Ger van de Velde- de Wilde tijdens de zitting op 12 december 2019.

De gemeente, de burgemeester en de gemeentesecretaris zijn in het gelijk gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat de uitlatingen onwettig zijn: “Maerloo c.s. wisten dan wel behoorden te weten dat de geuite beschuldigingen onjuist waren”. Burgemeester en gemeentesecretaris ontvangen een schadevergoeding, welke in de gemeentekas wordt gestort als bijdrage in de juridische ondersteuning. Ook worden de proceskosten vergoed. De gemeentesecretaris zegt in een reactie op het vonnis: "Integriteit weegt heel zwaar voor mij. Die is onrechtmatig in opspraak gebracht. Dat is nu door de rechter bevestigd."

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief